Posiadam w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, które w kompleksowy sposób zapewniają ochronę Klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Dzięki porównaniu warunków w ponad 20 firmach ubezpieczeniowych możesz liczyć na możliwie najlepszą ofertę zarówno pod względem ceny ubezpieczenia, jak i zakresu ochrony. 

 loga

 ub kom

 

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

 • ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu a także kradzieży pojazdu lub jego części.

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 • ubezpieczenie ochrony utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Ten rodzaj ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

 • ubezpieczenie kosztów udzielenia pomocy Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

 • ubezpieczenie szyb samochodowych, opon

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na skutek zaistniałego zdarzenia.

 

ub maj

 

 • ubezpiecenia domów, mieszkań, domów w budowie i domków letniskowych.

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia
  • Ubezpieczenie assistance dla domu
 • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Klienta i jego najbliższych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego oraz posiadaniem nieruchomości. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez pomoc domową, psy a także w związku z amatorskim uprawianiem sportu.

 

ubezp

 

 

Chcesz uzyskać wycenę ubezpieczenia w czołowych firmach ubezpieczeniowych?
Prześlij zgłoszenie.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Agentka.com.pl. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.